در بازرسی های بعمل آمده از فنهای کارخانه سیمان ، افزایشی در دامنه ارتعاشات بیرینگهای فن پرایمری کوره ملاحظه شد که روند صعودی ویبره و صدای غیرعادی ، نشانه های خستگی فلزی و آغاز تخریب در Inner Race و Outer Race بیرینگ را آشکار می ساخت. بدلیل بهره برداری از کوره ، امکان توقف و تعویض بیرینگ وجود نداشت و تنها راه کاهش صدمات تا زمان توقف کوره ، کنترل حرارت و روانکاری بوسیله گریس نسوز با گرید بالاتر بود. در طول مدت بهره برداری با توجه به حساسیت موضوع ، فن مذکور تحت مراقبت قرار گرفت تا در صورت ایجاد وضعیت بحرانی ، از ادامه کار فن جلوگیری شود. ثبت تغییرات فرکانسی ارتعاشات و بالطبع تغییرات داخلی بیرینگ در تمام مدت کنترل وضعیت فن از نظر کسب تجربه و تایید نظرات کارشناسی از آن جهت که می تواند بعنوان یک منبع و مرجع Condition Bearing مورد استفاده قرار گیرد حائز اهمیت بود .

واژه های کلیدی:
تحلیل ارتعاشات – بیرینگ – Inner Race و Outer Race – نابالانسی ایمپلر

مقدمه:
تجزیه و تحلیل ارتعاشات فن ، به کمک آنالیز طیف فرکانسی ، عامل موثری در شناسایی عیوب بیرینگ و ایمپلر فن ها می باشد که در جلوگیری از گسترش ضایعات و تخریب تجهیزات نقشی اساسی دارد.
گاهی اوقات با توجه به شرایط بیرونی و درونی تولید ، تعویض یا تعمیر یک قطعه مانند” بیرینگ فن” توجیه اقتصادی نداشته و علیرغم مشاهده وضعیت غیرعادی بیرینگ ، تا زمانی که باعث آسیب جدی به فرایند تولید نشده است نمی توان تولید را متوقف نموده و با تحمل ” هزینه فرصت ” بسیار گزاف ، نسبت به تعویض آن اقدام نمود . امّا با ثبت و تحلیل فرکانسهای ارتعاشات می توان این تهدید را به فرصت تجربه اندوزی و شناخت ارتعاشات تبدیل نمود .

در تاریخ 14/1/83 بدلیل وجود صدای غیر عادی در بیرینگ فن ، نسبت به اندازه گیری و تحلیل ارتعاشات فن مذکور اقدام گردید که نتایج حاصله ، با توجه به مشخصات فن و بیرینگها ، نشان دهنده شروع خرابی در بیرینگ بود:
مشخصات فن:

Type 2556 R80315
V 4.666 m^3 /s
Pw 88 Kw
n 2320 rpm
Tmax 100 C
P tot 14.75 K pa
بطوری که در تصویر 1 ملاحظه می گردد در تاریخ فوق بیرینک 1 در وضعیت افقی ، بیشترین ارتعاش را در فرکانس بالا ایجاد می کند که نشانه آغاز عیب در رولرهای بیرینگ است و در تصویر 3 که ارتعاشات همان بیرنگ را در دومین روز اندازه گیری نمایش می دهد ، کاهش مختصری در ارتعاشات دیده می شود که در اثر گریسکاری کامل و حتی بیش از حد بیرینگ بوده است.

وضعیت
شتاب محوری
افقی عمودی
برحسب g 1.323 3.44 2.81

رولر های بیرینگ که بعد از دمونتاژ یاتاقان ، از داخل بیرینگ جدا شده اند مشاهده می گردند. خرد شدن قسمتی از لبه رولر که در اثر گریسکاری ناقص و حتی عدم روانکاری بوجود آمده است کاملا قابل رویت می باشد.

3 – وضعیت ارتعاشات پس از روانکاری
وضعیت
شتاب محوری
افقی عمودی
برحسب g 1.17 2.45 1.14

این کاهش ارتعاشات در اندازه گیری شتاب ارتعاشات بیرینگ که معیار سلامتی و خرابی بیرینگها می باشد نیز کاملا مشهود است . بدلیل عدم دسترسی به مشخصات فرکانسی مرجع ، برای تحلیل ارتعاشات اندازه گیری شده ، داده های جمع آوری شده که شامل قطر داخلی و خارجی بیرینگ ، قطر و طول رولر ها ، قطر قفس رولرها و سرعت چرخش رولر ها می گردید را با استفاده از فرمولهای 4 گانه استاندارد بیرینگها ، محاسبه ، و خرابی های بیرینگ پیش بینی شده بود.

فرمولهای مورد استفاده برای مشخص کردن وضعیت بیرنگها در جدول زیر نشان داده شده است.
Type of Defect Expected Frequency
Defect on Outer Raceway (BPFO)
Defect on Inner Raceway (BPFI)
Defect on Rolling Element (2xBPF)
Fundamental Train Frequency (FTF)

در چندین مرتبه اندازه گیری ارتعاشات ، افزایش خرابی بیرینگ که ابتدا از رولر ها شروع شده و به inner race و out race بیرینگ توسعه یافته بود مشاهده می گردید.

تخریب Outer Race

واز طرف دیگر، افزایش حرارت یاتاقان و بروز ویبره هایی که حاکی از نابالانسی در ایمپلر فن بود شرایط کار بیرینگ را سخت تر می نمود. ولی بدلیل اهمیت کار کوره ، تعویض یاتاقان فن ، تا زمان توقف کوره به تعویق افتاد . پس از دمونتاژ فن مشاهده شد رینگ نشیمنگاه پروانه فن که از آلومینیوم آلیاژی تهیه شده است ، بطور خطرناکی دچار شکستگی شده و تاحدودی نیز باعث خرابی شفت ایمپلر گردیده است . این شکستگی باعث ارتعاشات محسوسی در وضعیت افقی بیرینگها شده بود که در آنالیز طیفهای فرکانسی ، مشخص می باشد.

نتيجه گيری :
عدم بازديد و تعويض بموقع ياتاقان پروانه فن پرايمری که عيوب آن توسط آناليز ارتعاشي ياتاقانها مورد شناسائي گرديده بود
نه تنها سبب از بين رفتن بيرينگها گرديده است ، بلکه سبب بوجود آمدن آسيب جدی به پروانه فن گرديده است .

خدمات پایش وضعیت: شامل آنالیز ارتعاشات،آنالیزجریان،آنالیزصدا،آنالیزمودال،آنالیزپروسس،آنالیزروغن،ترموگرافی مادون قرمز که در راستای استقرار سیستم تعمیرات نگهداری پیشگویانه(PDM) ودر کلیه سایتهای صنعتی که تجهیزات دوار در آنها نقش اساسی ایفا میکند بصورت تکی و یا گروهی قابل اجرا میباشند.

مراقبت وضعیت تجهیزات این شرکت ، دارای یک سیستم مدیریت نگهداری است که با گزارش های منظم ازتجهیزات انتخابی که جهت بازرسی گرفته می شود شرایط و وضعیت تجهیزات را اعلام می نماید.

با استفاده از لوازم آزمایشگاهی و نرم افزارهای مربوطه و انجام تست هایی از قبیل ارتعاشات، الکتریکی، ترموگرافی،گازکروماتوگرافی، آنالیز جریان الکتریکی، تست روغن گیربکس ها ، تست های غیرمخرب و غیره، بروز خطا را در سیستم زودتر از موعد تشخیص داده و گزارش ها بر روی مشکلات بالقوه ای که درآخرین حالات برای سیستم رخ داده است متمرکز می گردد. آنالیز نمونه ها و آزمایش های صورت پذیرفته، شرایط دستگاه را در وضعیت حال مشخص می کند، علاوه بر آن با نمونه برداری و آزمایش های مکرر طبق جدول زمانی طراحی شده، روند تغییرات پارامترهای اندازه گیری

شده مشخص می گردد و تصمیمات برنامه ریزی نت (نگهداری و تعمیرات) بر اساس ای نگونه نگهداری پیشگوئی کننده طراحی می گردد.

این شرکت قادر ، (Predictive maintenance) علاوه بر پیاده سازی روش تعمیرات و نگهداری پیشگویی کننده است عیوب مزمن و عمده موجود در صنایع از قبیل نابالانسی، ناهم محوری و خرابی های الکتریکی و مکانیکی را در اسرع وقت برطرف نماید.

برخی از این صنایع عبارتند از :

صنایع تولید آهن و فولاد

صنایع تولید مصالح ساختمانی و معادن

خودرو سازی و صنایع جانبی

صنایع وابسته به دریا

Turning To Active Balancing To Enhance Fan Reliability

By Maintenance Technology on December 1, 2008 in December 0 Comments

Continuous monitoring for and correction of centrifugal-fan imbalances during operation is an especially cost-effective way of eliminating vibration problems.

From the time centrifugal fans first entered the marketplace, they have been subject to vibration-related problems. These problems range from simple unbalance conditions caused by mass variations on the fan rotor to more complex issues related to shaft alignment, bearing fatigue and resonance. In many cases, excessive vibration levels in fans lead to unplanned outages to perform maintenance. While these outages are necessary, they also can be very costly from both a maintenance and lost-production standpoint.

Fig. 1. This vibration severity chart shows the commonly accepted criteria for vibration levels in most rotating equipment.

Some levels of vibration are acceptable—and standards have been established for these acceptable levels at corresponding operating speeds. The chart in Fig. 1 reflects commonly accepted criteria for vibration levels in most rotating equipment. To effectively deal with vibration issues in such equipment, however, it is necessary to implement a condition-based maintenance program that can identify problems before they turn catastrophic.

Condition-based maintenance
A condition-based maintenance program requires an initial review of the following common causes:

Shaft misalignment…
Proper alignment between a drive motor shaft and a fan shaft needs to be addressed during new fan installation or if a shaft/rotor assembly is replaced. Misalignment between a drive motor shaft and fan shaft typically results in a 1X and 2X harmonic component of vibration.

Often, misalignment conditions will lead to excessive levels of axial vibration. Because most fans are not equipped with axial vibration probes, this is often not detected unless the 2X vibration component exists. Misalignment can be caused by careless installation of new equipment, but is more commonly caused by bent shafts or improperly seated bearings.

Resonance…
Resonance problems are often two-fold on large fan assemblies. The first component to address is critical speed. Mapping of critical speed typically is handled during new fan design. Most fans operate below first critical speed. The factors in avoiding critical speed in fan design include overall rotating mass, span between bearings and necessary operating speed to produce the required airflow. If a fan operates above first critical speed, careful attention must be paid to vibration levels as the fan accelerates to operating speed and coasts down to a stop from operating speed. Excessive levels of vibration while passing through a critical speed can lead to severe damage to bearings, seals and other equipment.

The second factor to address is structural resonance, which can be quite challenging to predict. Every structure has a natural frequency at which it will resonate. If a fan operates at a structural resonance point that is not corrected, it can lead to component failures. Structural resonance can occur at 1X operating speed or at a harmonic frequency (2X, 3X, …). Structural resonance will vary, depending on operating speed. It can be identified through a signature plot that maps vibration amplitude versus frequency versus rotational speed.

Mechanically loose connections…
Looseness in any mechanical connection between bearing caps, bearing pedestals or foundations can cause excessive vibration levels or amplify an already existing unbalance problem. A mechanically loose connection will yield harmonic levels of vibration (2X, 3X, …) and may also yield sub-harmonic levels of vibration (X/2, X/3, …). Vibration caused by mechanically loose connections frequently is misdiagnosed due to the presence of sub-harmonic vibration levels.

A second type of vibration caused by mechanically loose connections can take place if there is looseness in the connection between the fan rotor and fan shaft. This will induce an extremely high unbalance-related vibration level that is not necessarily at 1X operating speed. In most cases, properly designed interference fits between the rotor hub and the fan shaft can be implemented to avoid this condition.

Cracked shafts or rotors…
Crack propagation in either a fan shaft or rotor can lead to one of the most dreaded failure modes in any type of rotating equipment: catastrophic failure. Luckily, early crack detection is possible if vibration trending and analysis is done on a piece of equipment.

The common symptoms of a crack propagating in a fan are an emergence and growth of a 2X component of vibration along with a change in the phase and amplitude of the 1X vibration component.

Rotor mass unbalance…
Rotor mass unbalance is the most common cause of excessive vibration in rotating equipment and fans. The primary symptom of rotor mass unbalance is a high 1X vibration level.

Rotor mass variation leading to an unbalanced condition usually stems from the following:

 1. Variations in manufacturing that lead to unevenly distributed mass in the fan rotor
 2. Exposure to high air stream temperatures that cause uneven growth of the fan rotor
 3. Deterioration of the fan rotor caused by either high-speed particle collisions or corrosive material passing through the fan
 4. Uneven material accumulation or fouling on the fan rotor. Large chunks of material flaking off and causing sudden, excessive vibration can compound this issue.

Excessive amounts of rotor mass unbalance can have two detrimental effects on fans. The primary concern is the excessive long-term, fatigue-inducing beating forces incurred by running at elevated vibration levels. The second (although uncommon) concern in fans is related to the equipment’s passing through critical speeds on startup or coastdown. Excessive amounts of rotor mass unbalance also can amplify other vibration conditions, such as a loose bearing cap or instability in a foundation.

Correcting unbalance in fans
Removing particulate build-up from the rotor or performing a mechanical balance of a fan are ways to reduce the amount of unbalance in these types of units. Both of these actions, however, require that the fan be stopped.

Two methods for making a mass unbalance correction to compensate for 1X vibration include using a manual balancing system, often portable, that can be deployed on multiple pieces of equipment, or using a dedicated active balancing system.

Manual balance corrections…
A manual balance correction—or off-line balancing procedure—is a common action that takes place during new equipment installation or during a maintenance procedure in a planned outage. This six-part process is as follows:

 1. Clean the impeller of any particulate build-up.
 2. Measure the initial vibration phase angle and magnitude.
 3. Stop the fan and add a known trial mass at a known location.
 4. Start the fan and measure the resultant vibration phase angle and magnitude. Use this information to compute the fan sensitivity or response to unbalance.
 5. After completing the foregoing calculation, stop the fan and determine the proper amount of mass for the balance weight and where to attach the weight.
 6. Attach the weight and restart the fan.

Steps three to six may be repeated multiple times depending on the operator experience level and the equipment sensitivity.

Although a manual balance correction typically is necessary for new equipment installation and during planned outages, it does have drawbacks—especially if there is a need to employ this technique regularly between planned maintenance intervals.

 • The amount of time required to perform a manual balance correction can be difficult to determine.
 • Multiple starts and stops may lead to shortened life expectancy of the motor and other associated equipment.
 • Variable-speed applications can result in different balance corrections needed for different operation speeds.
 • Although uncommon in most fan applications, the excessive vibration levels experienced while equipment passes through a critical speed can lead to excessive bearing and seal wear.

Fig. 2. The balance ring in an automatic or active balancing system is permanently attaced to the fan’s shaft, and contains internal weights that can be repositioned as needed to offset imbalance.

Automatic or active balancing systems allow users to continuously monitor fan vibration levels and make balance corrections without shutting down the fan. They consist of a control system, balance rings, actuators and vibration sensors. The balance ring, permanently attached to the fan’s shaft, contains internal weights that can be repositioned to offset the mass unbalance and compensate for excessive 1X vibration levels (Fig. 2).

Because active balancing systems continuously monitor fan vibration levels, the user must program a fixed tolerance range for the vibration level. When vibration levels reach the upper limit of the tolerance range, the control system determines the necessary magnitude and phase angle of the required balance correction. The control system sends power and data to a stationary actuator that communicates with the rotating balance ring. The actuator commands the internal weights in the balance ring to move to new positions to offset the unbalance and bring the 1X vibration level back within the tolerance range. Fig. 3 provides a schematic of a typical system configuration.

Fig. 3. A typical active balancing configuration

Active balancing systems are used primarily on three types of induced draft (ID) fans: overhung single-inlet, center-hung single-inlet and center-hung double-inlet. The most important reason to use an active balancing system on these fans is that such a system allows the operator to maintain low levels of vibration as the fans continue to run. That can have an enormous impact on both production and maintenance.

The most visible benefit is the ability to improve fan reliability and availability. This leads to reductions in both scheduled and unscheduled maintenance outages used for more conventional means of correcting unbalance problems, as well as the potential for extensions in planned maintenance outages. Secondary benefits include extended equipment life—i.e., motors, bearings and seals last longer—and reduced fuel and power consumption from limiting the number of starts and stops of the process.

One of the most useful pieces of information obtained from an active balancing system is an event log that tracks use of the balancing system. The log will display beginning and ending vibration levels and phase angle, as well as the amount of time required to complete a balance correction. This information can be accessed through Windows-based control software.

The balancing system also can be accessed via a remote interface module that allows the system to be linked to a plant’s network through an Ethernet connection. This provides a secure connection for remote users to download history data, access and change parameters, and monitor vibration levels.

A vibrating fan solution
When running 121-in. diameter, 13-ton double-wide, double-inlet ID fans, it is particularly inefficient to have emergency shutdowns for unplanned maintenance.At U. S. Steel’s Fairfield Works in Fairfield, AL, the level of vibration on fans responsible for pulling air, gases and materials off the basic oxygen furnace would creep to unacceptable levels during operation. With furnaces heating steel to nearly 2800 F, these enormous fans are critical in successfully turning out product.

At this facility, imbalance and high vibration levels caused by excess build-up of particulate on the fan rotors resulted in chunks of build-up falling off the rotor. Maintenance team members had to clean and manually balance the fans at least every three months. Moreover, it took three to five balance attempts to successfully perform a manual fan balance. This often resulted in a violation of the time recommended between starts on the motor, creating a high potential for motor failure. And, when a fan was stopped due to high vibration, it would result in a production shutdown.

Since the installation of balancers, Fairfield Works has averaged one scheduled maintenance shutdown and one interim cleaning per year. Because a typical shutdown can last eight to 12 hours, savings are significant. Beyond saved revenue and time from reduced shutdowns, the online balancing technology continuously maintains the balance level of the fans below 0.8 mils, as compared with the previous 1.0 mils low-level field balance. Additionally, motor and bearing life was increased, resulting in fewer motor rebuilds at roughly $200,000 each.

What’s in it for you?
Active balancing systems can help solve one of the most common causes of excessive vibration in rotating equipment by compensating for rotor mass unbalance. These corrections, made while equipment remains in service, help a company avoid costly outages. Reductions in 1X vibration amplitudes, caused by rotor mass unbalance, also help minimize the effects of other vibration conditions, such as looseness in bearings or inadequate stiffness in bearing pedestals or foundations.

An active balancing system provides detailed trending information for outage planning and for identifying other vibration problems that are not strictly displayed at 1X operating speed. Proper use of these types of systems allows organizations to increase equipment availability, while running more stable production processes and safer, more reliable operations. MT


Andy Winzenz, a staff engineer for LORD Corporation based in Cary, NC, has spent 11 years in the balancing and vibration industry. Telephone: (919) 468-5981; e-mail: Andy_Winzenz@lord

اشتراک گذاری برای دوستان :

معرفی شرکت بنیان صنعت اشتاد

اساسی ترین معیار کیفیت برای ما رضایت مشتری است.
معرفی شرکت بنیان صنعت اشتاد
شركت بنیان صنعت اشتاد بر پايه سالها تجربه و دانش فنی مديران خود که بنیان گذاران چندین شرکت صنعتی (شرکت پارس صنعت و شرکت فراز دانش) در سال 1394 تاسیس و در زمينه خدمات طراحی، تامین و اجرای پروژه های صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت با الهام از مفهوم اشتاد كه نماد فرشته ای است که با درستکاری به یاری جهانیان می رود، بر آن است تا خدمات خود را در راستای کمک به صنعت تقدیم مشتریان خود نماید.
فعالیت این شرکت در دو بخش خدمات صنعتی و تولید تجهیزات بهداشتی است.
رویکرد علمی مدیران این شرکت برای حل مسائل صنعتی، و تولیدی با کیفیت هر چه بهتر اشتاد را بعنوان یکی از شرکت های قابل اعتماد و همکار در کنار مشتریان خود قرار داده است.

خدمات صنعتی اشتاد شامل: حل مسائل صنعتی در حوزه مکانیک، برق و کنترل اتوماتیک
تولیدات شرکت اشتاد شامل: صندلی زیر دوشی تمام استیل در طرح های مختلف، دستگیره های ایمنی حمام و توالت، تجهیزات تونا بخشی، و صندلی های تاشو اتاق های انتظار.

تماس با ما

ایمیل شما (الزامی)

پیام شما